باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

تقویم سه ماه باشگاه

باشگاه کوهنوردی اژکهن، در هر سال دارای ۴ برنامه برای هر فصل از سال متناسب با شرایط آب و هوایی و همچنین اعضاء باشگاه می‌باشد، این برنامه‌ها به همت و تلاس مربیان باشگاه و با توجه به درخواست  اعضاء زیر نطر مدیریت و کمیته فنی باشگاه تنطیم می‌گردد.