باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

اخبار باشگاه

قله کاسون و گلستانکوه

صعود دو قله کاسون و گلستانکوه

تاریخ خبر:
22 مرداد 02

ادامه خبر

قله کازینستان

صعود به قله کازینستان با ارتفاع ۳۸۵۰

تاریخ خبر:
03 تیر 02
باشگاه کوهنوردی اژکهن برگزار میکند: صعود به قله کازینستان با ارتفاع ۳۸۵۰ در منطقه قالی کوه، در استان زیبای لرستان به سرپرستی مربی توانمند باشگاه اژکهن آقای مسعود پورمیدانی به مدت دو روز از پنجشنبه ۸ تیرماه تا ۹ جمعه …

ادامه خبر

جاذبه های خلنو

صعود به قله خلنو

تاریخ خبر:
29 خرداد 02
باشگاه کوهنوردی اژکهن اصفهان برگزار می کند صعود به قله خلنو ( بام استان تهران) به سرپرستی آقای شهاب کبیری و بصورت مشترک با باشگاه آرش اصفهان

ادامه خبر

قله تسیخه

صعود به قله تسیخه

تاریخ خبر:
20 خرداد 02

ادامه خبر

طبیعت-بکر-و-فوق_العاده-میرآباد

پیمایش در طبیعت بکر مرزی آذربایجان غربی

تاریخ خبر:
02 خرداد 02

ادامه خبر

سولگان

طی مسیر زیبا از آق داش به سولگان

تاریخ خبر:
01 خرداد 02
طی مسیر زیبا از روستای اق داش به روستای سولگان در منطقه بروجن، استان چهارمحال و بختیاری

ادامه خبر

جوزک تیران

طی مسیر بهاری از کُرد سفلی تا منطقه زیبای جوزک

تاریخ خبر:
17 اردیبهشت 02
باشگاه کوهنوردی اژکهن اصفهان در نظر دارد برنامه ۴/۵ روزه، گردش در بهشت ایران، استان گلستان، سفر به گالیکش و ترکمن صحرا را اجرا نماید. این برنامه شامل جنگل پیمایی و بازدید از آبشار اوشره، هزار تپه ترکمن صحرا، قبرستان تاریخی خالد نبی، آبشار لوه، طبیعت زیبای گالیکش و گنبد کاووس می باشد.

ادامه خبر

طبیعت کمانه

صعود به قله کمانه و بازدید لاله‌های واژگون

تاریخ خبر:
10 اردیبهشت 02
باشگاه کوهنوردی اژکهن اصفهان در نظر دارد برنامه ۴/۵ روزه، گردش در بهشت ایران، استان گلستان، سفر به گالیکش و ترکمن صحرا را اجرا نماید. این برنامه شامل جنگل پیمایی و بازدید از آبشار اوشره، هزار تپه ترکمن صحرا، قبرستان تاریخی خالد نبی، آبشار لوه، طبیعت زیبای گالیکش و گنبد کاووس می باشد.

ادامه خبر

گالیکش

سفر به بهشت ایران

تاریخ خبر:
22 فروردین 02
باشگاه کوهنوردی اژکهن اصفهان در نظر دارد برنامه ۴/۵ روزه، گردش در بهشت ایران، استان گلستان، سفر به گالیکش و ترکمن صحرا را اجرا نماید. این برنامه شامل جنگل پیمایی و بازدید از آبشار اوشره، هزار تپه ترکمن صحرا، قبرستان تاریخی خالد نبی، آبشار لوه، طبیعت زیبای گالیکش و گنبد کاووس می باشد.

ادامه خبر