باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

برنامه پاییز ۱۴۰۲

برنامه پاییز ۱۴۰۲ باشگاه اژکهن به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ
مدت برنامه
عنوان برنامه
منطقه
نوع برنامه
سرپرست
۷ مهر ماه ۱۴۰۲یک روز
مادر و دختر
بروجنصعود قلهزمانی
۱۴ مهرماه ۱۴۰۲یک روز
سیوس سری
فریدوشنهرصعود قلهزمانی
۲۸ مهرماه ۱۴۰۲یک و نیم روز
قله ارنان
یزدصعود قلهدهقان
۵ آبان ۱۴۰۲یک روز
پیر هشتاد
فریدونشهرصعود قلهادیب
۱۲ ابان ۱۴۰۲ یک روز 
پیاده روی حاشیه زاینده رود
مارکدهطی مسیرخادمی
۱۹ آبان ۱۴۰۲یک روز
سیـــل
خوانسارصعود به قلهبذرافشان
۲۶ آبان ۱۴۰۲یک و نیم روز
نیاکان به شیخ علیخان
چهارمحال و بختیاریطی مسیر پورمیدانی
۳ اذر ۱۴۰۲یک روز
شناسایی
اصفهانپیمایشیباقرصاد
۱۰ آذر ۱۴۰۲۲ روز
الوند همدان
همدانصعود به قلهکرمی
۱۷ آذر ۱۴۰۲یک روز
شاهکــوه
اصفهانصعود به قله بذرافشان
۲۶ آذر ۱۴۰۲۴ روز
جزایر لاون و شیدرو 
هرمزگانگردشیزمانی
  • جلسات باشگاه دوشنبه اول هر ماه برگزار می‌گردد.
  • جهت برنامه‌های برون شهری بیش از یک روز، یک هفته قبل ثبت نام بعمل می‌آید.
  • رعایت کلیه شئونات اخلاقی حهت تمامی شرکت کنندگان در برنامه باشگاه الزامی است.
  • 7229 411 0913 زمانی
 
اژکهن به معنی سنگ و صخره بزرگ، (منبع فرهنگ دهخدا)