باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

برنامه زمستان ۱۴۰۲

برنامه زمستان ۱۴۰۲ باشگاه کوهنوردی اژکهن به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ
مدت برنامه
عنوان برنامه
منطقه
نوع برنامه
سرپرست
۸ دی ماه  ۱۴۰۲یک روز
قله میل
کوهپایهصعود قلهبذرافشان
۲۲ دی ماه ۱۴۰۲یک روز
خط الراس دامزاد
شهرضاصعود قلهاوقانیان
۲۹ دی ماه ۱۴۰۲یک روز
پیمایش تنگ گیسو
نراقپیمایشی

پورمیدانی مشترک با باشگاه آرین 

۵ و ۶ بهمن ۱۴۰۲دو  روز
شاهان کوه
فریدونشهرصعود قلهادیب پیشنیاز دماوند
۱۳ بهمن ۱۴۰۲ یک روز 
چیـــرو
بروجنصعود به قلهبذرافشان
۱۹ – ۲۲ بهمن ۱۴۰۲چهار روز
دماوند
مازندرانصعود به قلهکمیته کوهنوردی باشگاه
۱۹ – ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ چهار و نیم روز
تفتــان
زاهدانصعود به قلهپزمانی مشترک با آرین
۲۷ بهمن ۱۴۰۲یک روز
تسیــخه
فریدوشنهرصعود به قلهصباغی مشترک با باشگاه اوج
۴-۶ اسفند  ۱۴۰۲۳/۵ روز
متعاقبا اعلام می گردد
۱۱ اسفند ۱۴۰۲یک روز
کلاه قاضی
اصفهانصعود به قله بذرافشان
۱۸ اسقند ۱۴۰۲نیم روز
گردهمایی  باشگاه  ویژه بیست و دومین سالگرد تاسیس باشگاه
۲۹ اسفند ۱۴۰۲ الی ۴ فروردین ۱۴۰۳ ۵ روز 
دامنه های خامین و سد کوثر
کهکیلویهکمپزمانی
۸ فروردین  ۱۴۰۳ الی ۱۳ فروردین ۱۴۰۳۵ روز 
چابهــــار
سیستانگردشگریزمانی
شن
  • جلسات باشگاه دوشنبه اول هر ماه برگزار می‌گردد.
  • جهت برنامه‌های برون شهری بیش از یک روز، یک هفته قبل ثبت نام بعمل می‌آید.
  • رعایت کلیه شئونات اخلاقی حهت تمامی شرکت کنندگان در برنامه باشگاه الزامی است.
  • 7229 411 0913 زمانی
 
اژکهن به معنی سنگ و صخره بزرگ، (منبع فرهنگ دهخدا)