باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

گزارش برنامه ها

دماوند- دومسیر

دماوند
سرپرست
زمانی، حسن پور
تاریخ برگزاری
۱۳۹۸/۵/۱۷ تا ۱۳۹۸/۵/۲۱
منطقه
البرز
مربی
مژگان حسن پور
ارتفاع نقطه شروع
ـ
ارتفاع تقریبی قله
5609
کل زمان پیمایش
ـ
مسافت از اصفهان تا نقطه شروع
ـ
نام روستا یا نقطه شروع
ـ
عکس و گزارش
آقايان زمانی و داوودی، خانم حسن پور

متن گزارش

موقعیت جغرافیایی کوه دماوند:کوه دماوند به عنوان بلندترین کوه ایران و خاورمیانه ، هم چنین بلندترین قله آتش فشانی آسیا شناخته شده است . این کوه در بخش مرکزی رشته کوه البرز  در جنوب دریای خزر بخش لاریجان شهرستان آمل  و از نظر تقسیمات استانی ایران،در استان مازندران قرار دارد  .در صورت صاف بودن هوا از شهرهای تهران،ورامین،قم وکرانه های دریای خزر قابل دیدن است.دمای هوا  در ارتفاعات در فصول سرد زمستان تا ۶۰ درجه سانتی گراد زیر صفر میرسد و درسایر فصول تا یک الی دو درجه زیر صفر میرسد .سرعت باد به بیش از ۱۵۰ کیلومتر در ساعت ودر کوهپایه ها به ۷۰ کیلومتر در ساعت میرسد.مسیر وزش باد بطور نسبی از سمت غرب و شمال غربی دماوند است.میزان بارش ۱۴۰۰ میلیمتر در ارتفاعات و بصورت برف میباشد.آقای کیوان زمانی  سرپرست جبهه جنوبی ، تعداد نفرات ۱۱ نفرخانم حسن پور سرپرست جبهه شمال شرقی ، تعداد نفرات ۳ نفرگزارش صعود به قله دماوند از جبهه جنوبيروز اول در تاریخ ۹۸/۵/۱۷ساعت ۱۹:۳۰ با مینی بوس از اصفهان حركت كرديم و ساعت ۲۲:۳۰ در دلیجان جهت صرف شام به مدت ۳۰ دقیقه توقف كرديم.روز دوم جمعه تاریخ ۹۸/۵/۱۸ساعت ۶ صبح به شهرستان پلور رسيديم و در ساعت ۶:۴۵ صبح در پارکینگ شهر رینه جهت صرف صبحانه توقف كرديم. در ساعت ..‌ : ۸ از پارکینگ جنوبی با ارتفاع ۲۵۰۰ متر به طرف گوسفند سرا بوسیله لندرورحرکت کردیم. ساعت ۸:۴۵ به گوسفند سرا با ارتفاع ۳۱۰۰ متر از سطح دريا رسيديم در ساعت ۹:۲۵ از گوسفند سرا بطرف بارگاه سوم حركت كرديم  و در ساعت ۱۳.۴۰ به باگاه سوم رسيديم پس از استراحتي كوتاه كمپ زديم.(ارتفاع در بارگاه سوم ۴۲۰۰ متر ) جهت عملیات هوازی و هم هوا شدن در ساعت 18 طبق برنامه از بارگاه سوم  بمدت ۲ ساعت صعود كرديم و سپس به كمپ برگشتيم.روز سوم تاریخ ۹۸/۵/۱۹در ساعت5 صبح برنامه صعود به قله دماوند از بارگاه سوم با تعداد نفرات ۸نفر را آغاز كرديم و در ساعت 9 به مدت 20 دقيقه در طول مسير جهت صرف صبحانه توقف كرديمدر ساعت 11 به تپه های گوگردی رسيديم و در ساعت 12 ظهر توانستيم قله دماوند را صعود كنيم به مدت نيم ساعت استراحت و عكسهاي يادگاري گرفته شددر موقع برگشت، گروه صعود کننده از جبهه شمال شرقی تماس گرفتند که با موفقیت صعود کردند،که باعث خوشحالی تمام اعضاء گروه جنوبی گردید. مدت زماني صرف شد تا بچه هاي تيم شمال شرقي بر روي تپه گوگردي به ما پيوستند سپس همگي با هم رهسپار بارگاه سوم شديم در ساعت ۱۷:۳۰ همگي با سلامت كامل به محل كمپ در بارگاه سوم رسيديم.روز چهارم ۹۸/۵/۲۰ساعت ۸:۴۵ از بارگاه سوم بطرف گوسفند سرا حركت كرديم در ساعت 12 به گوسفند سرا رسيديم و سپس به طرف پاركينگ جنوبي حركت كرديم ساعت ۱۳:۱۵ سوار بر ميني بوس بطرف آبگرم لاریجان حركت كرديم. در ساعت 14 براي صرف ناهار و استفاده از آبگرم معدني به مدت 2 ساعت توقف كرديم و سپس ساعت 16 به سمت اصفهان حركت كرديم.گزارش صعود به قله دماوند از جبهه شمال شرقیسه نفر از باشگاه که می‌خواستیم از جبهه شمال شرقی صعود داشته باشیم با همنورد بزرگوار مدیر گروه آرش اصفهان که قصد صعود دماوند از این جبهه را داشتند هماهنگ شدیم.ساعت 8/30 از اصفهان حرکت کردیم. ساعت 4/30 صبح دم دوراهی ناندل بوديم و نیسان بعد از ده دقیقه آمد و به سمت ناندل و بعد گردنه سر حرکت کردیم كه حدودا 2 ساعت طول كشيد، حدود ساعت 7صبح گردنه سر بودیم کوله ها را مرتب و سوار قاطر کردیم  و بعد از معارفه اعضا و گرم کردن شروع به حرکت کردیم.در ساعت 8/10 دقیقه از گردنه سر به سمت تخت فریدون كه محل کمپ بود حركت كرديم در ساعت 12/15 به دره چمن رسيديم تا ساعت 14/45 منتظر قاطر ها شدیم که در همین حین تگرگ هم باریدن گرفت. دوستانمان از گروه آرش همانجا کمپ زدند و ما به دلیل اینکه فردا می‌خواستیم با کوله سنگین به سمت قله حرکت کنیم پس از گرفتن كوله ها به سمت تخت فریدون حرکت کردیم. ساعت 15/30 تخت فریدون بودیم از شلوغي بسيار زياد به زحمت توانستيم محلي در اطراف تخت فريدون پيدا كنيم و كمپ بزنيم كه متاسفانه در اين بين آلودگي هم بسيار زياد مشاهده مي شد. در ساعت 17 چادرمان را برپا كرديم و مشغول استراحت از هواي عالي و معتدل لذت برديم كه با باريدن يك نم كوچك باران لذت آن بيشتر شد. در ساعت 19 بود که صدای فریادي از سمت یکی از چادر ها كه در فاصله سه متري از ما بود بلند شد كه متاسفانه بعلت نشتي گاز آتش گرفت كه نيم ساعتي درگير اين موضوع شديم و بعد از آن شام و دمنوشي خورديم و خوابيديم.صبح ساعت 5 به سمت قله حرکت کردیم و در بین راه استراحت های کوتاهي داشتيم. ما برای احتیاط کرامپون 6 شاخ و کلنگ برده بودیم كه استفاده  از آن نیاز نشد. مسیر مشخص و پاکوب بود و در بام برفی هم آنقدر تیم رد شده بود که راه بروي برفها باز شده بود و در نهایت ساعت 12/30  بر بام ایران گام گذاشتیم و قله دماوند را صعود كرديم. تگرگ شروع به باریدن کرد و دوستان ما از جبهه جنوبی به دلیل بارش منتظر ما نماندند و سریع به سمت پایین حرکت کردند و بر روي تپه گوگردی منتظرمان بودند که به آنها پيوستيم و ادامه برنامه هر دوتیم در کنار هم به سمت بارگاه سوم حركت كرديم.