باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

Navaee-omid

امیـد نوایـی

مدارک مربیگری و بخشی از فعالیت‌های شاخص

  • مربی و مدرس  درجه ۳ صعودهای ورزشی

 

سوابق آموزشی و سرپرستی تیم‌های کوهنوردی

  • صعود به اکثر قلل مرتفع کشور 

  • صعود خط الراس دنا از گردنه بیژن تا پازن پیر 

  • مربی سنگنوردی داخل سالن در باشگاه قزلباش اصفهان 

  • فعالیت دز زمینه رفتیگ ( آبهای خروشان)