صعود شبانه به قله کرکس

صعود شبانه به قله کرکس

تاریخ برگزاری: 1398/04/13
مکان : نطنز - روستاي كشه

مشاهده مطلب
آبشار تومان چال

آبشار تومان چال

تاریخ برگزاری: 1398/04/05
مکان : قزوين

مشاهده مطلب
صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : شناسائی ارتفاعات منطقه دولت آباد-جاده تیران دامنه

مشاهده مطلب
گزارش برنامه چشمه علی به ونک

گزارش برنامه چشمه علی به ونک

تاریخ برگزاری: 1398/03/24
مکان : سمیرم

مشاهده مطلب
خط الراس لاله زار به کوه شاه

خط الراس لاله زار به کوه شاه

تاریخ برگزاری: 1398/03/13
مکان : روستای لاله زار - کرمان

مشاهده مطلب
آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

تاریخ برگزاری: 1398/03/06
مکان : تیران و کرون

مشاهده مطلب
آتل پارس

آتل پارس

تاریخ برگزاری: 1398/02/27
مکان : خوانسار

مشاهده مطلب
تنگ وستگان

تنگ وستگان

تاریخ برگزاری: 1398/02/20
مکان : بروجن روستاي وستگان

مشاهده مطلب
صعود به قله سبزکوه

صعود به قله سبزکوه

تاریخ برگزاری: 1398/02/13
مکان : بروجن

مشاهده مطلب
گزارش برنامه دوچرخه سواری

گزارش برنامه دوچرخه سواری

تاریخ برگزاری: 1397/12/10
مکان : اردستان شهر زواره

مشاهده مطلب
صعود به قله چال میشان

صعود به قله چال میشان

تاریخ برگزاری: 1397/11/03
مکان : زردکوه

مشاهده مطلب
صعود زمستانه به قله شهباز

صعود زمستانه به قله شهباز

تاریخ برگزاری: 1397/10/21
مکان : اراک

مشاهده مطلب