صعود به قله پاشوره

صعود به قله پاشوره

تاریخ برگزاری: 1398/06/06
مکان : البرز، جاده هراز،لاسم ، استان مازندران

مشاهده مطلب
دماوند (چند جبهه)

دماوند (چند جبهه)

تاریخ برگزاری: 1398/05/17
مکان : البرز

مشاهده مطلب
پیمایش مسیر در منطقه درازه رود

پیمایش مسیر در منطقه درازه رود

تاریخ برگزاری: 1398/05/11
مکان : منطقه چهارمحال و بختیاری - پل کروبس

مشاهده مطلب
صعود به قله ی دالانکوه

صعود به قله ی دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/05/04
مکان : شهرستان تيران و كرون

مشاهده مطلب
بازآموزي

بازآموزي

تاریخ برگزاری: 1398/04/24
مکان : منطقه پلیس راه (دیواره آنجل) - اصفهان

مشاهده مطلب
صعود به قله قاش مستان

صعود به قله قاش مستان

تاریخ برگزاری: 1398/04/20
مکان : دنا - از سمت روستاي خفر

مشاهده مطلب
صعود شبانه به قله کرکس

صعود شبانه به قله کرکس

تاریخ برگزاری: 1398/04/13
مکان : نطنز - روستاي كشه

مشاهده مطلب
آبشار تومان چال

آبشار تومان چال

تاریخ برگزاری: 1398/04/05
مکان : قزوين

مشاهده مطلب
صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : شناسائی ارتفاعات منطقه دولت آباد-جاده تیران دامنه

مشاهده مطلب
گزارش برنامه چشمه علی به ونک

گزارش برنامه چشمه علی به ونک

تاریخ برگزاری: 1398/03/24
مکان : سمیرم

مشاهده مطلب
خط الراس لاله زار به کوه شاه

خط الراس لاله زار به کوه شاه

تاریخ برگزاری: 1398/03/13
مکان : روستای لاله زار - کرمان

مشاهده مطلب
آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

تاریخ برگزاری: 1398/03/06
مکان : تیران و کرون

مشاهده مطلب