دوره مبانی محیط زیست کوهستان

تاریخ ثبت 1399/04/17

دوره مبانی محیط زیست کوهستان

شرح:

باشگاه کوهنوری اژکهن با همکاری باشگاه کوهنوردی پردیس صفه برگزار می کند:

دوره مبانی محیط زیست کوهستان

(با ارائه مدرک رسمی فدراسیون)

زمان: 30 خرداد 1398

مدرس جناب آقای کاظم زاده


هزینه دوره : 70 هزار تومان (اعضای باشگاه : 55 هزار تومان)


تلفن هماهنگی:

سرکار خانم نصر: 09131065856

آقای چینی زاده: 09132087822