برنامه سه ماهه دوم باشگاه کوهنوردی اژکهن


تابستان   1401
تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه سرپرست ملاحظات
01/4/10 تا 01/4/10 1 روز قله شاه لولاک لنجان صعود به قله ارغنده
01/4/17 تا 01/4/19 3 روز دریاچه آوان و قلعه الموت قزوین کوهپیمایی کیوان زمانی
01/4/24 تا 01/4/27 4 روز سبلان مشکین شهر صعود به قله کیوان زمانی
01/4/30 تا 01/4/31 2 روز کل فرهاد دنا صعود به قله محمد ذاکری مشترک با باشگاه مانوش سمیرم
01/5/5 تا 01/5/7 3 روز دماوند -- صعود به قله شهاب کبیری دو جبهه شمال شرقی و جنوبی
01/5/14 تا 01/5/17 4 روز جنگل گیلان طی مسیر شهاب کبیری
01/5/21 تا 01/5/21 1 روز خل کوه تیران صعود به قله محمد ذاکری
01/5/27 تا 01/5/28 2 روز دوزویل چهارمحال و بختیاری طی مسیر کیوان زمانی
01/6/4 تا 01/6/4 1 روز غار خاصه تراش حبیب آباد کوهپیمایی وحید مسلم زاده
01/6/11 تا 01/6/11 1 روز دومیر اردهال صعود به قله خادمی
01/6/18 تا 01/6/18 1 روز آبشار گرد بیشه کرویس کوهپیمایی خادمی
01/6/25 تا 01/6/26 2 روز شناسایی پشت کوه صعود به قله محمد صباغی