برنامه سه ماه دوم باشگاه کوهنوردی اژکهن


تابستان   1398
تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه سرپرست ملاحظات
98/4/6 تا 98/4/8 3 آبشار دومان چال قزوین صعود به قله و گردشگری زمانی حرکت شب قبل
98/4/14 1 کرکس (شبانه) کشه صعود به قله رفیعی پیش نیاز دنا
98/4/20 تا 98/4/21 2 قاش مستان دنا صعود به قله حسن پور پیش نیاز زردکوه
98/4/28 1 بازآموزی تمرینی کمیته فنی حضور اعضا الزامی
98/5/3 تا 98/5/4 2 کلونچی زردکوه صعود به قله پورخلیلی پیش نیاز دماوند
98/5/10 1 گردهمایی لادر کوهپیمایی حاجی کریم مشترک با باشگاه راسخ
98/5/11 2 دره کمجل چالوس دره نوردی صالحی مشروط
98/5/18 تا 98/5/21 4 دماوند (چند جبهه) البرز صعود به قله زمانی، حسن پور مشروط
98/6/1 1 دوچرخه سواری اعلام می گردد طی مسیر آل داود
98/6/8 2 پاشوره البرز صعود به قله کرمی حرکت شب قبل
98/6/15 1 تنگ شهنیز پاتاوه طی مسیر پورعزیز حرکت شب قبل
98/6/18 تا 98/6/22 5 قله کیامکی جلفا صعود به قله زمانی ایرانگردی
98/6/18 تا 98/6/21 4 سبلان (یخچال) مشکین شهر صعود به قله صالحی مشروط
98/6/29 1/5 دیگوله فریدونشهر صعود به قله راست قلم