برنامه سه ماهه چهارم باشگاه کوهنوردی اژکهن


زمستان   1397
تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه سرپرست ملاحظات
97/10/7 2 پرو کرمانشاه صعود به قله حسن پور حرکت شب قبل
97/10/14 1 کاه کش به چم طاق سامان طی مسیر پور عزیز
97/10/21 2 شهباز اراک صعود به قله کرمی
97/10/28 1 تمرین یخ و برف فریدون شهر تمرینی کمیته فنی
97/11/5 2.5 چال میشان زرد کوه صعود به قله حسن پور مشروط
97/11/12 0.5 صفه اصفهان صعود به قله زمانی
97/11/19 تا 97/11/22 4 دنا خفر صعود به قله زمانی
97/11/19 تا 97/11/22 4 ایران گردی چابهار گردشگری کبیری
97/11/26 1 یخ نوردی اوره تمرینی کمیته فنی
97/12/1 1 دوچرخه سواری طی مسیر نصرالهی
97/12/3 1 دالان کوه دامنه صعود به قله آزادی
97/12/17 1 شاه کوه اصفهان صعود به قله راست قلم