صعود به قله ی دالانکوه

صعود به قله ی دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1399/06/28
مکان : تیران وکرون

مشاهده مطلب
صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : شناسائی ارتفاعات منطقه دولت آباد-جاده تیران دامنه

مشاهده مطلب
گزارش برنامه چشمه علی به ونک

گزارش برنامه چشمه علی به ونک

تاریخ برگزاری: 1398/03/24
مکان : سمیرم

مشاهده مطلب
خط الراس لاله زار به کوه شاه

خط الراس لاله زار به کوه شاه

تاریخ برگزاری: 1398/03/13
مکان : روستای لاله زار - کرمان

مشاهده مطلب
آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

آبشار کردعلیا و دشت چهل دختران

تاریخ برگزاری: 1398/03/06
مکان : تیران و کرون

مشاهده مطلب
آتل پارس

آتل پارس

تاریخ برگزاری: 1398/02/27
مکان : خوانسار

مشاهده مطلب
صعود به قله سهند و طی مسیر تا روستای لیقوان

صعود به قله سهند و طی مسیر تا روستای لیقوان

تاریخ برگزاری: 1397/06/27
مکان : مراغه

مشاهده مطلب
صعود به قله بزنی

صعود به قله بزنی

تاریخ برگزاری: 1397/05/05
مکان : اردستان

مشاهده مطلب