صعود به قله ی دالانکوه

صعود به قله ی دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1399/06/28
مکان : تیران وکرون

مشاهده مطلب
بازدید از طبیعت زیبای سردشت و صعود به قله سَری گومه

بازدید از طبیعت زیبای سردشت و صعود به قله سَری گومه

تاریخ برگزاری: 1399/03/01
مکان : آذربایجان غربی

مشاهده مطلب
صعود به قله پاشوره

صعود به قله پاشوره

تاریخ برگزاری: 1398/06/06
مکان : البرز، جاده هراز،لاسم ، استان مازندران

مشاهده مطلب
دماوند (چند جبهه)

دماوند (چند جبهه)

تاریخ برگزاری: 1398/05/17
مکان : البرز

مشاهده مطلب
صعود به قله ی دالانکوه

صعود به قله ی دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/05/04
مکان : شهرستان تيران و كرون

مشاهده مطلب
صعود به قله قاش مستان

صعود به قله قاش مستان

تاریخ برگزاری: 1398/04/20
مکان : دنا - از سمت روستاي خفر

مشاهده مطلب
صعود شبانه به قله کرکس

صعود شبانه به قله کرکس

تاریخ برگزاری: 1398/04/13
مکان : نطنز - روستاي كشه

مشاهده مطلب
آبشار تومان چال

آبشار تومان چال

تاریخ برگزاری: 1398/04/05
مکان : قزوين

مشاهده مطلب
صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

صعود به قله آلاسونه دامنه های دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : شناسائی ارتفاعات منطقه دولت آباد-جاده تیران دامنه

مشاهده مطلب
خط الراس لاله زار به کوه شاه

خط الراس لاله زار به کوه شاه

تاریخ برگزاری: 1398/03/13
مکان : روستای لاله زار - کرمان

مشاهده مطلب
آتل پارس

آتل پارس

تاریخ برگزاری: 1398/02/27
مکان : خوانسار

مشاهده مطلب
صعود به قله سبزکوه

صعود به قله سبزکوه

تاریخ برگزاری: 1398/02/13
مکان : بروجن

مشاهده مطلب