صعود به قله پاشوره

صعود به قله پاشوره

تاریخ برگزاری: 1398/06/06
مکان : البرز، جاده هراز،لاسم ، استان مازندران

مشاهده مطلب
دماوند (چند جبهه)

دماوند (چند جبهه)

تاریخ برگزاری: 1398/05/17
مکان : البرز

مشاهده مطلب
صعود به قله ی دالانکوه

صعود به قله ی دالانکوه

تاریخ برگزاری: 1398/05/04
مکان : شهرستان تيران و كرون

مشاهده مطلب
بازآموزي

بازآموزي

تاریخ برگزاری: 1398/04/24
مکان : منطقه پلیس راه (دیواره آنجل) - اصفهان

مشاهده مطلب
صعود به قله قاش مستان

صعود به قله قاش مستان

تاریخ برگزاری: 1398/04/20
مکان : دنا - از سمت روستاي خفر

مشاهده مطلب
صعود شبانه به قله کرکس

صعود شبانه به قله کرکس

تاریخ برگزاری: 1398/04/13
مکان : نطنز - روستاي كشه

مشاهده مطلب
آبشار تومان چال

آبشار تومان چال

تاریخ برگزاری: 1398/04/05
مکان : قزوين

مشاهده مطلب