گزارش برنامه دوچرخه سواری

مکان: اردستان شهر زواره
تاریخ برگزاری: 1397/12/10

سر پرست: نریمان نصرالهی

سر قدم و راهنما: اشکان آل داوود  

مسئول فنی: مسعود شایان

عقب دار: نریمان نصرالهی

نفرات شرکت کننده: کیوان زمانی، نریمان نصرالهی، اشکان ال داود، مسعود شایان، میلادژیانی، موسی نادری، عرفان نادری، مژگان حسن پور، نادیا فریدون، نگین عاطفی، الهه عاطفی، آزاده کلیشادی، پونه مرادی

گزارش برنامه دوچرخه سواری

متن گزارش:

طبق تقویم سه ماهه زمستان برنامه دوچرخه سواری این فصل به سرپرستی اقای نریمان نصرالهی اجرا شد.
وعده ی ما صبح جمعه ساعت ۵ محدوده ی دروازه شیراز بود . طبق قرار قبلی مینی بوس و وانت برای حمل دوچرخه ها سر ساعت در محل حضور داشتند و بعد از گذاشتن دوچرخه ها در وانت ؛ در ساعت ۵.۳۰ دقیقه حرکت خود را به سمت اردستان و شهر زَواره اغاز کردیم.
ساعت ۸.۱۵ دقیقه به محل مورد نظر خود که بعد از زواره و کمی جلو تر از جاده ی زواره-ریگستان بود رسیدیم .
بعد از خوردن صبحانه و پیاده کردن دوچرخه ها به کمک تعدادی از دوستان دوچرخه ها را اماده کردیم . و خودمان را برای حرکت اماده کردیم .
در ساعت ۹.۳۰ دقیقه حرکت خود را آغاز کردیم .
طبق شنیده های قبلی جاده هیچگونه شیبی نداشت و از حداقل تردد برخوردار بود.
حدود ساعت ۱۱.۳۰ و بعد از ۲۳کیلومتر رکاب زنی به جاده ی انحرافی ای برخوردیم که از مسیر اسفالت جدا میشد و نشانه ی آن تابلوی باقر اباد و امامزاده سید ابوالحسن محمد بود .
جاده ی خاکی در آغاز کوبیده شده بود و رکاب زدن در آن به راحتی صورت میگرفت اما در برخی قسمت ها جاده ماسه ای میشد و به ناچار مجبور به پیاده شدن از دوچرخه ها میشدیم .
حدود ساعت ۱۲.۳۰ دقیقه به دوراهی ای رسیدیم که با توقف تیم و پیشروی دونفر از افراد برای شناسایی مسیر یکی از مسیر ها که منتهی به امام زاده بود انتخاب شد و بعد از حدود ۱ساعت رکابزنی به امام زاده رسیدیم و به استراحت و صرف ناهار پرداختیم.
ساعت ۲.۴۵ دقیقه طبق برنامه ریزی قبلی اماده ی حرکت شدیم اما با توجه به تغییر شرایط جوی و امادگی افراد فقط ۷ نفر از شرکت کنندگان اماده ی رکاب زدن بودند.
خوشبختانه بخت با افراد یار بود و باد موافق و باران زیبایی در ادامه ی مسیر داشتیم.
ساعت ۳.۲۰ دقیقه در میدان ابتدای شهر زواره به علت باد شدید و مخالف جهت پایان برنامه اعلام شد و بعد از بار کردن دوچرخه در وانت به سمت اصفهان حرکت کردیم.
لازم به ذکر است باتوجه به امادگی افراد به طور میانگین هر ۸کیلومتر استراحت کوتاهی داشتیم.
وانت در تمام طول مسیر همراه تیم بود.
مسافت طی شده ۴۷کیلومتر