صعود به قله قاش مستان(بیژن 3)

صعود به قله قاش مستان(بیژن 3)

تاریخ برگزاری: 1398/04/20
مکان : دنا روستای خفر

مشاهده مطلب
صعود شبانه به قله کرکس از مسیر کشه

صعود شبانه به قله کرکس از مسیر کشه

تاریخ برگزاری: 1398/04/13
مکان : نطنز

مشاهده مطلب
کوهپیمایی در دامنه های دالانکوه و صعود یکی از قله های فرعی منطقه(شناسایی)

کوهپیمایی در دامنه های دالانکوه و صعود یکی از قله های فرعی منطقه(شناسایی)

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : دامنه

مشاهده مطلب
کوهپیمایی و کمپینگ و صعود به قله در منطقه پیرانشهر

کوهپیمایی و کمپینگ و صعود به قله در منطقه پیرانشهر

تاریخ برگزاری: 1398/03/13
مکان : آذربایجان غربی مهاباد

مشاهده مطلب