کوهپیمایی در دامنه های دالانکوه و صعود یکی از قله های فرعی منطقه(شناسایی)

کوهپیمایی در دامنه های دالانکوه و صعود یکی از قله های فرعی منطقه(شناسایی)

تاریخ برگزاری: 1398/03/31
مکان : دامنه

مشاهده مطلب