پیمایش خط الراس کوشا به لاله زار

مکان: کرمان
تاریخ برگزاری: 1398/03/13 تا 1398/03/17

نوع برنامه: صعود به قله

وسیله نقلیه: مینی بوس

زمان حرکت: شامگاه دوشنبه 13 خرداد (حدودا بین 22 الی 24)

زمان برگشت: عصر روز جمعه 17 خرداد

سرپرست: سینا پورخلیلی

شماره تماس: 09394493231

ثبت نام و هماهنگی: کیوان زمانی

شماره تماس برای ثبت نام: 09134117229

پیمایش خط الراس کوشا به لاله زار

توضیحات:

روزشمار  برنامه:
روز اول با پیمایش تقریبا 6 الی 7 ساعتی به محل کمپ اول در ارتفاع 3800 متر خواهیم رسید. این محل تخت شازده نام دارد و زیر قله کوشا واقع شده. تخته شازده دارای چشمه و محل مناسب برای کمپ می باشد.
روز دوم با صعود به خط الراس قله کوشا صعود خواهد شد و پس از آن با کم کردن ارتفاع تا 3850 پیمایش را ادامه می دهیم. در صورت مساعد بودن وضعیت آب در میانه خط الراس کمپ زده و قله "کله ماری" که قله ی فرعی این خط الراس می باشد صعود می شود (برنامه الف)، در غیر این صورت مسیر را تا زیر قله ی لاله زار و رسیدن به آب  ادامه میدهیم (برنامه ب). لا زم به توضیح است در صورت مساعد نبودن وضعیت آب برنامه روز دوم سنگین خواهد بود.
روز سوم: در صورت اجرای برنامه الف، در روز سوم مسیر را تا قله لاله زار و سپس فرود تا روستای لاله زار ادامه می دهیم و در صورت اجرای برنامه ب نیز با استراحتی بیشتر در صبح مسیر را تا روستا ادامه خواهیم داد.

با توجه به نوع پیمایش (خط الراس) و عدم امکان فرار از خط الراس و الزام دو شب شبمانی در ارتفاع بین 3800 تا 4000 متر ثبت نام برنامه محدود و مشروط خواهد بود.
همنوردان بایستی توان پیمایش با کوله سنگین تا 10 الی 12 ساعت در روز را داشته باشند.
با توجه به منطقه مورد نظر و فصل پوشاک و کفش مناسب همراه داشته باشید.

همنوردانی که قصد شرکت در برنامه را دارند لطفا هر چه زودتر و تا روز پنجشنبه 9 خرداد ثبت نام خود را قطعی کنند.

تجهیزات مورد نیاز برای برنامه: کارت شناسایی، کارت بیمه ورزشی دارای اعتبار، تجهیزات شب مانی، کفش و کوله مناسب، باتون کوهنوردی، طناب انفرادی، پوشاک مناسب باد، تغذیه برای طول برنامه، آب به اندازه کافی و وسایل و دارو های شخصی