نفرات برتر ششمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی

تاریخ ثبت 1398/03/28

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی

شرح:

نفرات برتر ششمین دوره مسابقات درای تولینگ قهرمانی کشور 1398، مازندران-مجتمع پلور، بخش زنان، ماده سرعت، رده سنی بزرگسالان
🔼مقام اول: آزاده کلوشادی از استان اصفهان
🔼مقام دوم: نسرین عبدالرحیمی از استان تهران
🔼مقام سوم: مهین خلیلی از استان تهران